İK Politikası

Detay Elektroteknik, kurulduğu günden bu yana tarafsızlık, adillik, şeffaflık, dürüstlük, güven ve iş ahlakı başta olmak üzere en üst düzeyde etik ilkeleri benimsemiş ve tüm faaliyet alanlarında bu ilkeleri gözetmiştir. Şirketimizin değer ve taahhütlerimizden ilham alarak oluşturulan, uygun olan ve olmayan davranışlara dair kural ve ilkeleri belirleyen Davranış İlkelerine uyum, sürdürebilir ve sorumlu bir şirketin gelişimini sağlar. Tüm çalışanlarımız ilkelerimize bağlılıklarını sorumluluklarının bir parçası olarak kabul ederek ve uygulayarak şirketimizin en değerli varlıklarından birisi olan itibarını korumuş ve yükseltmiştir.

Davranış İlkeleri tüm çalışanlarımızın uyması gereken temel etik kurallarının çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergiyeleyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel etik ilkeleri çerçevesinde, dürüstlük ile hareket etmeleri beklenmektedir. Çalışanlarımızın Davranış İlkelerimizin uygulanması kapsamında soruları olduğu takdirde İnsan Kaynakları birimimiz ile iletişime geçebilir. Şirketimiz, çalışanlarımızın bu kurallarla ilgili değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

Evrensel insan hakları çerçevesinde oluşturulan bu dökümanda belirtilen iş etiği ilke ve kuralları, internet sitemizde detaylı olarak yayınlanmıştır.

İK Politikası PDF